Qui som

Girona Voluntària – Coordinadora d’entitats socials i d’acció comunitària neix per coordinar, impulsar i acompanyar el voluntariat de les comarques gironines i posar-lo en valor com a element transformador de la societat.

Missió

Promoure el treball conjunt de les entitats d’acció social i comunitària de les comarques de Girona, per compartir sinèrgies i voluntats en favor de l’atenció a les persones i per reforçar les entitats i la seva gestió. Apostem per una gestió de proximitat i una interlocució ràpida i directa amb les entitats i les persones voluntàries.

Quin voluntariat

Estem oberts a tots els tipus de voluntariat: Social, Educatiu, Ambiental, Esportiu, Cultural, Cooperació Internacional… i també al que està naixent com a resposta a les noves necessitats de la societat. Pensem en el voluntariat per la Llengua, amb els Animals de Companyia, Comunitari, Cooperatiu o d’Empresa, etc. Valorem donar cabuda, també, a tot el voluntariat que es fa en Família.

Els nostres punts forts

Borsa de voluntaris

El voluntariat és un actiu molt valuós. Per tal d’ajudar a posar d’acord necessitats i voluntats, posem en marxa una borsa que contindrà ofertes d’espais per realitzar voluntariat i propostes de persones que s’ofereixen per fer voluntariat.

La borsa de voluntariat inclou:

  • Ofertes de voluntariat – entitats que cerquen persones voluntàries per diferents accions.
  • Ofertes de persones voluntàries – persones que s’ofereixen per fer voluntariat

Campanyes de sensibilització

Una de les raons de ser de Girona Voluntària és sensibilitzar la població de les bondats del voluntariat. Així doncs, difondrem aquesta idea mitjançant presentacions, conferències, entrevistes i campanyes, i posarem èmfasi en els més joves.

Treball en xarxa

Les entitats que formin part de Girona Voluntària sentiran que formen part d’un projecte comú i compartit.

Estructura

Girona Voluntària posa tot l’èmfasi en els serveis que ofereix, i té la mínima estructura necessària per al seu funcionament.

Vocació territorial

Girona Voluntària neix amb la voluntat d’arribar a totes les comarques gironines en forma de Delegacions. Volem que tingui una presència activa i descentralitzada al territori, que fomenti i faci créixer el voluntariat i que sigui un suport àgil i útil a les entitats de la comarca.

 

Girona Voluntària vol donar cabuda a les entitats de diferents comarques i potenciar la representativitat per tal que es pugui sentir la veu de tots els indrets.

 

Acollirà entitats sense ànim de lucre de les comarques gironines. En podran formar part, també, entitats amb seu a les comarques properes i que tinguin vinculació amb el territori gironí.

 

Seguint la vocació territorial de la federació, es configurarà un Consell territorial on cada comarca tindrà una persona de referència que en formarà part.

 

D’entrada es preveu de: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Garrotxa,el Ripollès i la Cerdanya, a la que es podria afegir l’Alt Maresme i Osona si es donés el cas.

 

Objectius

1

Acollir les entitats d’acció social i comunitària per compartir els interessos comuns.

2

Afavorir una gestió de proximitat, amb una interlocució ràpida entre les entitats.

3

Assessorament en temes fiscals, laborals i legals:

  • Assegurança
  • Formació
  • Difusió
  • Assessorament en temes fiscals
  • Laborals
  • Legals
  • Econòmics i de gestió

4

Promoure el voluntariat, amb accions de sensibilització i difusió.

5

Esdevenir un referent de les entitats socials i de voluntariat davant de les institucions, empreses i de la societat en general.

6

Promoure espais de debat de temes socials rellevants

Estem donats d’alta al Cens d’entitats de voluntariat de la Generalitat de Catalunya